Goffa har verkstad på Glesvær ute i havgapet vest om Bergen, der alle produkt blir laga for hand av Goffa.

Produksjonen er basert på gjenbruk av eksisterande trevirke og rekved. Kvart einskild produkt er difor heilt unikt. På leikene vert det kun nytta naturlege giftfrie produkt i overflatebehandlinga.

Goffa har som mål å kunne bidra til redusert plastforbruk og mindre forureining ved å laga varige miljøvennlege produkt.