«I ustand»

Produksjonen til Goffa har vore nede ei stund på grunn av ein skulderskade som har vist seg å ta lenger tid å få på plass enn først anteke. Nettbutikken er difor midlertidig deaktivert. Me håpar å komma i gang med litt produksjon etter kvart.

Traktor som scenedekorasjon

Ein av traktorene frå Goffa har dukka opp som dekorasjon i bakgrunnen på spørreprogrammet Alle mot alle på TvNorge.

Les mer

H​​​å​ndl​agde treleker og interiør

Goffa lagar t​releike​r for hand basert på gjenbruk av materiale og giftfrie naturlege fargar. Me kan også laga spesielle modellar og reparere gamle treleiker. Send forespørsel på mail. Normal leveringstid 2-4 veker for produkt som ikkje er på lager. Goffa lagar også lampar, interiør og design av rekved og gjenbruksmateriale.

Les mer
VAREMERKE: Kvalitet står i høgsetet i Torvald Bakke sin vesle leiketøysproduksjon. Foto: Irene R. Mjelde

Rein leik med heil ved

Då han vart overflødig i oljenæringa kosta Torvald Bakke støv av særs gamle kunster. Tekst og foto: Irene R. Mjelde

Omtale frå Etablerersenteret