Frakt kr 68,- på leker / kr 125,- på interiør
Goffa - Torvald Bakke's Snekkerbu

Håndlagde treleker og interiør

Goffa lagar treleiker for hand basert på gjenbruk av materiale og giftfrie naturlege fargar.

Me kan også laga spesielle modellar og reparere gamle treleiker. Send forespørsel på mail.

Normal leveringstid 2-4 veker for produkt som ikkje er på lager.

Goffa lagar også lampar, interiør og design av rekved og gjenbruksmateriale.

Service informasjon

Les meir om stell og vedlikehold av leikene og dekkskiftegaranti.

Info

Miljøvennleg produksjon

Goffa har verkstad på Glesvær ute i havgapet vest om Bergen, der alle produkt blir laga for hand av Goffa.

Produksjonen er basert på gjenbruk av eksisterande trevirke og rekved. Kvart einskild produkt er difor heilt unikt. På leikene vert det kun nytta naturlege giftfrie produkt i overflatebehandlinga.

Goffa har som mål å kunne bidra til redusert plastforbruk og mindre forureining ved å laga varige miljøvennlege produkt.

Sjekk ut Goffa på Instagram - @goffatreleker

Rein leik med heil ved

Les omtale av Goffa som månedens bedrift i november ved Etablerersenteret i Bergen

Les omtale

Innslag på Norge Rundt

Sjå innslag om Goffa på Norge Rundt. Vist 5. oktober 2018.

Sjå innslag

Reportasje om Goffa i Vestnytt

Omtale av Goffa i lokalavisa Vestnytt.

Les omtale